Vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên sale quảng cáo
Mức lương: 10 - 12 triệu | 1 Đào Trinh Nhất, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
30-12-2021
30-12-2021
Tuyển dụng thợ quảng cáo – thợ phụ
Mức lương: 8 - 10 triệu | 1 Đào Trinh Nhất, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
30-12-2021
30-12-2021