Bảng hiệu bạt không gân in UV

1,200,000 1,050,000