Giấy Phép Bảng Quảng Cáo

Giấy Phép Bảng Quảng Cáo

LIÊN HỆ

Số.39/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh quảng cáo, Ngày 16 tháng 11 năm 2001Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáoThông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP Một trong những công đoạn khó khăn nhất của hầu hết các chiến dịch quảng cáo […]

Mô tả chi tiết

Số.39/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh quảng cáo, Ngày 16 tháng 11 năm 2001Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáoThông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP

Một trong những công đoạn khó khăn nhất của hầu hết các chiến dịch quảng cáo ngoài trời đều bị vướng mắc ở khâu xin và cấp phép quảng cáo, trong đó một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn giảm chi phí quảng cáo bằng cách tự đứng ra thực hiện chương trình quảng cáo. QUẢNG CÁO VIỆT trình bày quy trình xin phép quảng cáo như sau:

Giấy phép thực hiện quảng cáo

Mục đích Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động quảng cáo tại Việt Nam
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 731 Tư vấn về phần cứng
Nơi nộp hồ sơ Bộ Văn hóa, Thông tin

Sở Văn hoá – Thông tin

Sở Văn hoá – Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo cho các đối tượng: Quảng cáp trên bảng, biển, pano, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động;

Bộ Văn hóa Thông tin cấp Giấy phép cho việc ra phụ trang, phụ bản, chuyên trang quảng cáo đối với báo in; các chương trình, kênh chuyên trang quảng cáo hoặc quá thời lượng quảng cáo cho phép trên đài truyền hình, đài phát thanh

Lệ phí và Thời hạn Lệ phí: Không quy định;

Thời hạn: 3 năm

Các hồ sơ cần khi đăng ký Hồ sơ xin cấp phép:

Đơn xin thực hiện quảng cáo

Bản sao có giá trị phỏp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo);

Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá quảng cáo mà phỏp luật quy định phải đăng ký chất lượng;

Mẫu (maket) sản phẩm quảng cáo;

Văn bản thẩm định của cơ quan cú thẩm quyền về xây dựng đối với bảng, biển, pa-nụ, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng.

Đối với quảng cáo khuyến mại phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trỡnh khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

Trình tự thủ tục Mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam có nhu cầu muốn thực hiện quảng cáo phải làm thủ tục xin phép gửi Bộ Văn hoá – Thông tin hoặc Sở Văn hóa Thông tin.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá – Thông tin, Sở Văn hóa Thông tin có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp phép. Trường hợp không cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn trả lời hồ sơ 10 – 15 ngày (QUẢNG CÁO VIỆT HỖ TRỢ TRONG THỜI GIAN 5 NGÀY RA GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO)
Cơ quan thanh, kiểm tra Bộ Văn hóa – Thông tin
Hình thức xử phạt vi phạm Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 15.000.000 đồng theo quy định tại Điều 45, Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá – thông tin
Các văn bản luật liên quan Số.39/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh quảng cáo, Ngày 16 tháng 11 năm 2001
Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo
Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP
Thông tin bổ sung Sau 30 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, nếu đơn vị quảng cáo không thực hiện quảng cáo thì giấy phép é không còn hiệu lực

1 Quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, màn hình, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại điểm công cộng được quy định như sau :

Không được che khuất trên mười phần trăm diện tích sản phẩm quảng cáo đã đặt trước chưa hết thời hạn, theo hướng phía trước, cách hai trăm mét, nhìn vuông góc chính giữa với các quảng cáo có trước;

Không được đặt trong hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng;

Tại các đô thị, hạn chế quảng cáo có diện tích lớn ngoài trời không phù hợp với quy hoạch đô thị, an toàn xã hội, mỹ quan và cảnh quan môi trường

Số trang của phụ trang chuyên quảng cáo không vượt quá số trang báo chính và không được tính vào giá bán

Không quảng cáo trên bìa một, trang nhất của báo ngày, báo phát hành theo định kỳ, tạp chí, đặc san, số phụ, trừ báo chuyên quảng cáo

Không quảng cáo ngay sau nhạc hiệu, hình hiệu của các chương trình phát thanh, truyền hình, trừ các chương trình chiếu phim, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí.

Mỗi đợt phát sóng cho một sản phẩm quảng cáo trên Đài phát thanh, Đài truyền hình không quá tám ngày, trừ các trường hợp sau :

Quảng cáo được tài trợ gắn liền với một hoạt động diễn ra liên tục quá  tám ngày thì thời gian diễn ra hoạt động liên tục đó được tính là một đợt quảng cáo;

Quảng cáo các dịch vụ không sinh lời nhằm thực hiện chính sách xã hội gắn liền với một hoạt động diễn ra liên tục quá tám ngày thì thời gian diễn ra hoạt động liên tục đó được tính là một đợt quảng cáo

hotline Chat SMS Chat Zalo