Bảng báo giá mica Trung Quốc 2016

Bảng báo giá mica Trung Quốc 2016

LIÊN HỆ

Bảng báo giá mica Trung Quốc 2016 Mica Trung Quốc có nhiều mức giá khác nhau do sự chênh lech ve do day PS |  DAG | màu trong kính, màu trắng đục, trắng trong độ dày từ 1.1mm – 10mm Mica trung quoc cắt laser cnc được tạo hình các sản phẩm quảng cáo. […]

Mô tả chi tiết

Bảng báo giá mica Trung Quốc 2016

Mica Trung Quốc có nhiều mức giá khác nhau do sự chênh lech ve do day PS |  DAG | màu trong kính, màu trắng đục, trắng trong độ dày từ 1.1mm – 10mm

Mica trung quoc cắt laser cnc được tạo hình các sản phẩm quảng cáo. Bảng báo giá  mica trung quốc tham khảo 2016

Mica trung quốc PS
Mica trung quốc PS

Bảng báo giá mica trung quốc

STT TÊN SẢN PHẨM ĐỘ DÀY (Ly) KÍCH THƯỚC (mm) ĐƠN VỊ Giá Tiền (VNĐ) GHI CHÚ
1 MICA 1,5 LY

Trung quốc

1.1 1200*2440 TẤM 220.000 2 mặt giấy
2 1.2 1200*2440 240.000 2 mặt giấy
3 1.3 1200*2440 260.000 2 mặt giấy
4 1.5 1200*2440 270.000 2 mặt giấy
1 MICA 2 LY 1.6 1200*2440 TẤM 280.000 2 mặt giấy
2 1.7 1200*2440 290.000 2 mặt giấy
3 1,8 1200*2440 310.000 2 mặt giấy
4 1.9 1200*2440 340.000 2 mặt giấy
1 MICA 3 LY 2.1 1200*2440 TẤM 360.000 2 mặt giấy
2 2.2 1200*2440 380.000 2 mặt giấy
3 2.3 1200*2440 390.000 2 mặt giấy
4 2.4 1200*2440 410.000 2 mặt giấy
5 2.6 1200*2440 430.000 2 mặt giấy
6 2.7 1200*2440 460.000 2 mặt giấy
7 2.8 1200*2440 480.000 2 mặt giấy
8 3.0 1200*2440 510.000 2 mặt giấy
1 MICA 4 LY  3.4  1200*2440 TẤM  570.000 2 mặt giấy
2 3.5 1200*2440 580.000 2 mặt giấy
3 3.8 1200*2440 640.000 2 mặt giấy
4 4.0 1200*2440 680.000 2 mặt giấy
1 MICA 5 LY

trung quốc

4.2 1200*2440 TẤM 720.000 2 mặt giấy
2 4.4 1200*2440 760.000 2 mặt giấy
3 4.7 1200*2440 860.000 2 mặt giấy
1 MICA 8 LY

trung quốc

6.9 1200*2440 TẤM 1.037.000 2 mặt giấy
2 MICA 10 LY

trung quốc

8.5 1200*2440 TẤM 1.269.000 2 mặt giấy
1 MICA GƯƠNG

trung quốc

1220*1830 TẤM 178.000 2 mặt giấy
2 MICA DẪN SÁNG

trung quốc

4.5 1200*2440 TẤM 1.240.000 2 mặt giấy

Ứng dụng của mica trong quảng cáo

Ứng dụng chữ nổi mica
Ứng dụng chữ nổi mica
Hộp đèn mica
Hộp đèn mica